De gedragscode, ook voor het Kinderdorp

Een gedragscode is een expliciete beschrijving van normen en waarden voor het gedrag van bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van een organisatie. Dit is een vorm van zelfregulering. Ook het Kinderdorp kent een gedragscode.

 

Gedragscode voor Kinderdorpmedewerkers

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van het Kinderdorp. De doelstelling van het Kinderdorp is om voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar gedurende een week recreatie te creëren. Het motto dat binnen het Kinderdorp geldt voor de kinderen is: ‘niks moet, (bijna) alles mag’.

 1. De medewerker is bekend bij het bestuur. Hij/zij schrijft zich middels het aanmeldformulier in, te vinden op de website kinderdorp.nl.
 2. Nieuwe medewerkers (vanaf 18 jaar) nemen deel aan de kennismakingsbijeenkomst met het bestuur. (De vorm van kennismaking met het bestuur kan per Kinderdorpjaar verschillen).
 3. De medewerker heeft het draaiboek gelezen en leeft de regels en het beleid van Kinderdorp na.
 4. De medewerker ondersteunt de kinderen bij de activiteiten zonder hierbij de kinderen direct het werk uit handen te nemen.
 5. De medewerker waakt over de veiligheid van de kinderen, medewerkers en/of gasten, bij het uitoefenen van de activiteiten. Bij het optreden van (mogelijk) gevaarlijke situaties waarschuwt hij/zij het bestuur.
 6. In geval van een calamiteit dient de medewerker de instructies van Kinderdorphulpverleners (KHV’ers) op te volgen.
 7. De medewerker volgt de aanwijzingen van het bestuur en de coördinatoren op.
 8. Op het terrein gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen.
 9. De medewerker heeft een voorbeeldfunctie (draagt goed schoeisel, houdt zich aan de regels zoals beschreven in het draaiboek en calamiteitenplan).
 10. De medewerker draagt het gele Kinderdorp t-shirt met daarop zijn of haar naam(bordje) tijdens de openingstijden van het Kinderdorp.
 11. De medewerker zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen, medewerkers en/of gasten, zich veilig en gerespecteerd voelen.
 12. De medewerker behandelt eenieder aanwezig op het Kinderdorp terrein, zowel de kinderen, medewerkers als de gasten, op een respectvolle manier.
 13. De medewerker bemoeit zich niet verder met het privéleven van de kinderen dan functioneel noodzakelijk is. Ook sociale media vallen onder privézaken.
 14. De medewerker mag geen enkele vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de kinderen, medewerkers en/of gasten hebben.
 15. De medewerker is verplicht om de kinderen, medewerkers en/of gasten, te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 16. De medewerker gaat op een verantwoorde wijze om met het plaatsen van informatie over Kinderdorp op alle sociale media kanalen. Plaats geen foto’s van kinderen op sociale media kanalen.
 17. De medewerker leeft de gedragscode na. Als de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij één van de bestuursleden of vertrouwenspersonen.
 18. De medewerker is bekend met het calamiteitenplan, te vinden op de website van Kinderdorp. Bij calamiteiten volgt de medewerker dit calamiteitenplan.